PEDRO PIÑA

PEDRO PIÑA

Regular price
$150.00
Sale price
$150.00

Size:  9 29/64 x 11 13/16 in  -  24 x 30 cm

Technique: Acrylic on canvas

Title: Naked  (Desnudo)

Year: 2017